Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – Ankara / Türkiye